Fakulteti

Nudimo poduke za sljedeće fakultete:

 • Ekonomski fakultet u Rijeci
 • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvo u Opatiji
 • Veleučilište u Rijeci

 

Za Ekonomski fakultet (EFRI) nudimo poduke iz:

 • analize i planiranja
 • ekonomike bankarstva
 • ekonometrije
 • matematike/matematičke analize/gospodarske matematike
 • mikroekonomije
 • osnova poduzetništva
 • poslovnih financija
 • računovodstva/financijskog računovodstva
 • restrukturiranja i sanacije poduzeća
 • statistike/statističke analize

 

Za Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvo (FMTU) nudimo poduke iz:

 • ekonometrije
 • kontrolinga
 • matematike/matematičke analize
 • statistike
 • teorije odlučivanja

 

Za Veleučilište u Rijeci nudimo poduke iz:

 • matematike
 • računovodstva za poduzetnike
 • statistike