Determinante listopad 24, 2015

Determinanta kvadratne matrice je jedinstveno definirani skalar (broj) koji se pridružuje toj matrici. Definiraju se samo kao kvadratne matrice. U lekciji je objašnjeno kako se rješava determinanta drugog, trećeg (Sarrusovo pravilo) i četvrtog (Laplaceov razvoj) reda.

Comments (0) Read more